Αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα την Ic Audio - PL Audio

Ic Audio

Η Ic Audio είναι Γερμανική εταιρεία και εξειδικεύεται σε επαγγελματικά ηχεία για μικρούς χώρους με μεγάλες ακροάσεις

PL Audio

Η PL Audio είναι η Γερμανική εταιρεία με τα επαγγελματικά μηχανήματα ήχου απαράμιλλης ποιότητας

Μερικά από τα έργα μας


Vodafone
Minolta
Auto cafe
Handris hotels
Aigli cafe and club
World club
Fix Estate
Corte club
Destino cafe-club
Capitol club


Athens 2004
Village Park
La Pasteria
Millenium Stores
Holiday hotels
Agora cafe
North bar-restaurant and club
Greek Naval Base club
Olympico club
N.V club


Fnak
Sisco
Ole-Ole restaurant
Mira Mare hotels
Verde cafe-club
Royal Halls
Trident
Assos club
Vanilla club

 Iatrou Systems 

Επικοινωνία

+ 30 6944 333 779
iatrou.audio@gmail.com
Αγ. Προφήτη Ηλία,  Μυτιληνιοί Σάμου  
Λειτουργεί υποκατάστημα και στην Αθήνα

Ηχοσυστήματα

Iatrou Systems Iatrou Systems Iatrou Systems